UA-44988812-1

My favorite post ~ 親子郊遊樂 ... 點滴揹水行2012 @山頂

2010年6月29日 星期二

泰自遊 day 6 ~ Last day @曼谷

2010 年 2 月21 日 〈年初八〉曼谷‧水門海南雞飯 + 唐人街

聽朝早機走喇
今日要最後衝刺,掃商場及 Big C ... 買買買買

行到攰,梗係去食喇
今日最後一日 ... 食多餐好好味的水門海南雞飯
點了必食的海南雞飯及胡叔雞湯
另外,仲試埋雞紅及鹵水雞什

之後,再去唐人街買手信及食晚飯去旅行好少行唐人街
今次友人極力推薦,一定要去唐人街的林真香老舖買手信
牛肉乾 ... 豬肉乾 ... 豬肉鬆 ... 魷魚絲 ...............
呢個車仔檔係咪好西化呢
佢賣的食物都好似 fusion 小食
咖咉油條 ... 在油條上面加咖咉醬
仲有其他口味的 ... 朱古力醬。花生醬。煉奶 ....

之後,就去友人極力推薦的街邊檔食粿條
雖然呢個檔仔獨沽一味得一種食物,又冇冷氣,服務欠奉 ... 但勁多人光顧呢

胡椒豬肚湯底 + 燒肉 + 豬什 + 粿條 (3X 泰銖)
個胡椒湯好好飲,勁有胡椒香辣味,又有好濃的豬肉鮮甜味
雖然坐在勁熱的街頭 ... 都將成碗粿條連湯食清光

呢種粿條好似是潮州食物,方形的河粉在湯捲曲令他更有彈性

沒有留言 :

張貼留言

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

我的大魔怪‧小公主

我的小魔怪‧小王子