UA-44988812-1

My favorite post ~ 親子郊遊樂 ... 點滴揹水行2012 @山頂

2009年6月30日 星期二

家姐終於肯剪髮

家姐呢把長髮留左成年都唔肯剪
 
知道表姐今日去剪髮至肯一齊去

但只係肯剪短5吋咋 ... 同冇剪有咩分別
 細姑媽氹左一輪, 再加上表姐又應承將前額 D 蔭剪短 ... 剪到同佢一樣之後 ...
 
家姐終於剪番呢個齊蔭頭


2009年6月21日 星期日

傻爸的生日及父親節

傻爸話今年豬流感幼稚園停課, 老師冇同家姐做父親節咭 ... 驚今年冇父親節咭收喎
傻爸開到口, 梗係要做番D野 ... 同兩隻小魔怪做定張父親咭比傻爸先

今年的父親節咁啱又係傻爸的生日, 我地預先訂左個 "生日+父親節蛋糕"
今朝特登同家姐細佬落街攞了個蛋糕返嚟, 等傻爸一起身, 比個驚喜佢

2009年6月20日 星期六

5/2009 端午節 ~ 糉

今年食的糉好多元化
 
有買的, 嫲嫲親手包的, 靚媽朋友包的, 仲有朋友送的印尼糉

2009年6月19日 星期五

4/2009 復活節 朱古力

而家至有時間補番復活節的網誌

聖誕節就話交換聖誕咭, 估唔到而家的幼稚園生都會交換復活蛋
 
同學仔送比家姐的復活蛋朱古力
 

呢 D 就係家姐回番比同學仔的復活兔朱古力
 
細佬托住頭望住 D 朱古力 .... 好想食
 
但有得睇冇得食 .... 好慘呀!

鬼佬老細係唔同 D, 復活節會送盒朱古力氹吓你 ... 唔係我老細喎, 係傻爸的
 
傻爸又好醒目喎, 攞番屋企氹兩隻小魔怪
 
我好鍾意個 packing, D 兔仔好 cutie
 

Yummy 西柚雪糕

之前在 7 仔見到呢杯新野 .... 西柚雪糕
 
淨睇已經好吸引, 大大個西柚, 仲要 97% fat free ...  梗係要買番杯看門口
 
 

好好味, 唔太甜 ... 仲有好多果肉
 
但我只係食左一啖咋
 
成杯雪糕比兩隻魔怪食哂
 
 

2009年6月15日 星期一

細佬就嚟返學

細佬今年九月就返學喇!
 
雖然和家姐同校, 只有運動服及白色波鞋可以用番家姐的
 
書包及校服家姐仲要用, 所以買新的
 
而家仲欠一對黑色皮鞋就準備好哂 ... 唉, 對黑色皮鞋只係著夏季呢 3 個月咋, 唔係好想買對的

細佬的學生相係咪好攪笑?? 笑到四萬咁
 
其實好辛苦的 .... 好難至氹到佢著校服, 好難至氹到佢坐定定, 好難至氹到佢笑, 好難捕捉到佢的笑容
 
但... 值得的
 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

我的大魔怪‧小公主

我的小魔怪‧小王子