UA-44988812-1

My favorite post ~ 親子郊遊樂 ... 點滴揹水行2012 @山頂

2008年8月23日 星期六

揹帶待領

急欲會晤育有四個月男嬰的中國藉女子
見 blog 速聯絡本人取揹帶一條

阿潔姨姨 ... 你條揹帶已經車好好耐, 快 D 攞啦
唔好再用果條唔啱 size 的 sling, 好危險的, 會跌 BB 落地的

今次條揹帶藍白色, 好易襯衫, 仲整多個袋仔比你裝野, 係咪好正呢???
咁幾時攞呀!!!

仲有 Winnie 姨姨, 你條揹帶啱用嗎?? 如果唔啱 size, 即管出聲, 車過條比你.

 
 

沒有留言 :

張貼留言

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

我的大魔怪‧小公主

我的小魔怪‧小王子