UA-44988812-1

My favorite post ~ 親子郊遊樂 ... 點滴揹水行2012 @山頂

2015年5月11日 星期一

犀飛利 ... 脆麵

《2015 年 1 月》

這日返娘家探媽媽
見樓下開了間新餐廳 ... 就約埋媽媽去試新野

 一睇個餐牌就比這個 ... 犀飛利 ... 肉絲炒麵 ... 吸引住

犀飛利 ... 個名好勁 ...

其實就是 ... 肉絲炒麵 ... 好啱至鍾意食的香口野囝囝囡囡

可惜這日兩隻小魔怪都不在 ...
就由都是鍾意食香口脆卜卜野的儍爸試食完再帶佢地嚟食

 

麵條炸得金黃又脆卜卜,肉絲的分量都不少
鍾意它將肉絲及炸到脆卜卜的麵分開碟,食的時候至淋在麵上面
咁就不會整 "林" D 麵 ... 食時仲是脆卜卜

 


我就點了一份下午茶餐 ... 地道上海粗炒配熱咖啡** 以上分享是以我的口味、喜好及情況作出分享及感受,合用 / 一試與否請自行決定

沒有留言 :

張貼留言

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

我的大魔怪‧小公主

我的小魔怪‧小王子