UA-44988812-1

My favorite post ~ 親子郊遊樂 ... 點滴揹水行2012 @山頂

2015年4月6日 星期一

We 嘩! 充氣嘉年華 ... 復活節之恐龍世紀 @黃金海岸商場

上次講過兩隻小魔怪又再次被邀請成為 We 嘩! 充氣嘉年華的試兵團
今個復活節又可以去玩餐飽 ~ ~


一去到屯門黃金海岸商場已經見到這隻巨型變色龍
小朋友一點都不怕它,仲好鍾意它添
因為它有條 30 呎高巨型的充氣滑梯 ... 好玩又刺激的


之後,上去一樓玩考古掘蛋遊戲
復活節當然要應吓節,但是佢地不是玩尋復活蛋遊戲 ... 而是玩尋恐龍蛋遊戲
  
這兩個小魔怪好叻叻,在化石區搵到恐龍蛋 ... 裡面還有恐龍化石
 
 
暴龍 BB 還會在指定時間出現與大家玩恐龍版麻鷹捉雞仔
 
 
這隻由表演人員穿上度身製作仿真度極高的「恐龍戰衣」扮成的暴龍 BB 又幾迫真喎
 

 
它還會張大嘴色及發出恐龍叫聲
但是小朋友一點都不怕它,還與它玩恐龍版的麻鷹捉雞仔遊戲及影相
 

玩了一輪動態遊戲,做個小手工順便休息一下


細佬擇了好應節的砌恐龍骨模型


在一樓玩埋考眼力的擲木桶及狙擊鐵甲人,就落番地下玩埋其它遊戲
這日天朗氣清,最適宜玩水上活動 ... 撐艇仔


及 ... We 嘩!水去飄


呢兩隻小魔怪次次都玩 We 嘩!水上飄 ... 玩到好熟手囉 !


We 嘩! 充氣嘉年華「復活節之恐龍世紀」仲有兩日咋

日期 : 4月3至7日 (星期五至二,一連五日) 
地址 : 黃金海岸商場 (青山灣青山公路 1 號香港黃金海岸) 
時間 : 上午11時至下午7時
網站 : www.wewaland.com
 
 
奧海城也有以復活小巨蛋為主`題的 We 嘩! 充氣嘉年華

 
日期 : 4 月 3 至 12 日 (一連 10 日) 
地址 : 奧海城 2 期地下主題中庭及北翼中庭 (香港西九龍海庭道 18 號) 
時間 : 上午 11 時至下午 7 時
網站 : www.wewaland.com
 
 
** 資料由品牌提供
 
** 以上分享是以我們的口味、喜好及情況作出分享及感受,合用 / 一試與否請自行決定

沒有留言 :

張貼留言

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

我的大魔怪‧小公主

我的小魔怪‧小王子