UA-44988812-1

My favorite post ~ 親子郊遊樂 ... 點滴揹水行2012 @山頂

2011年2月4日 星期五

另類年糕 ... 紅豆金栗年糕

每年新年都會食年糕
但今年食了一款很特別的年糕
唔係平時食的椰汁年糕咁簡單
而是用日本北海道十勝的名產 ... 紅豆及金栗 ... 做的年糕 
包裝上可愛的兔仔及桃花,已經靚絶


與平時食的年糕真的不一樣 ... 似紅豆糕多d 囉
連食法我地都爭議了一輪
年糕喎 ... 是否要煎過至食呢?
但紅豆糕 ... 無理由用煎的,應該就咁切嚟食,凍食都 ok 的


結果 ... 梗係就咁切嚟食喇
好足料 ... 有好大粒的金栗及紅豆粒
連味道 ... 都似足紅豆糕,唔太甜,好香好濃的紅豆味
都唔知點解與年糕拉上關係?????

沒有留言 :

張貼留言

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

我的大魔怪‧小公主

我的小魔怪‧小王子