UA-44988812-1

My favorite post ~ 親子郊遊樂 ... 點滴揹水行2012 @山頂

2008年2月28日 星期四

病病病

近幾日的天氣時暖時涷, 好容易病病, 屋企兩個男仕都中招.

我流左兩日鼻水, 都好精神及精靈, 本來唔洗睇醫生,  但一大早連續打 4 個噴嚏, 流了兩條長長的綠色鼻涕, 吓死媽媽, 要即刻見醫生哥哥

爸爸就嚴重啲, 上星期尾感冒都未清, 今朝又發燒.  我地一齊見醫生哥哥, 醫生開左藥比我地, 但爸爸要打多枝針針, 醫生哥哥話會快 D 好.

沒有留言 :

張貼留言

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

我的大魔怪‧小公主

我的小魔怪‧小王子