UA-44988812-1

My favorite post ~ 親子郊遊樂 ... 點滴揹水行2012 @山頂

2007年12月29日 星期六

科大 high tea

放左工帶住 2 隻小魔怪冇定去, 咪去左科大 hea, 諗住食吓野, 影吓相, 點知唔記得帶相機, 而新買個有 500 萬像素的手機又冇電 ...... 哎 呢個真係傻媽媽

呢度幾好 ka, 有靚靚海景及地方濶落, 最重要係有 d 玩具比小朋友玩, 加上今日個場冇咩人, 我地包場咁, 家姐同細佬係到片, 幾開心, 我地就可以好舒舒服服食野 la .

he he ..... 有我鍾意食的 Blueberry Tart

沒有留言 :

張貼留言

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

我的大魔怪‧小公主

我的小魔怪‧小王子