UA-44988812-1

My favorite post ~ 親子郊遊樂 ... 點滴揹水行2012 @山頂

2013年1月29日 星期二

終於比我『幸』到 ♡ My Melody Birthday Cake

昨日又大一歲囉 !!!
首先,多謝各位親朋和網友的祝福 !!!


好多朋友都知道我由細到大都咁鍾意 ♡ My Melody
但唔知點解咁多年都無人送個 Melody 生日蛋糕比我喎

在我多番暗示之下  ...

終於比我『幸』到個至愛的 ...

 ♡ My Melody Birthday Cake

多謝!!!

 

沒有留言 :

張貼留言

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

我的大魔怪‧小公主

我的小魔怪‧小王子