UA-44988812-1

My favorite post ~ 親子郊遊樂 ... 點滴揹水行2012 @山頂

2017年2月7日 星期二

著數情報 ... 美贊臣原生積分計劃。儲分換禮品

以前未做媽媽,同朋友 gathering 會講吓扮靚、買衫和傾吓心事
現在大家都做媽媽,約會就會傾吓湊仔經 ...
小朋友的衫褲鞋襪、衣食住行、升學問題 ... 真是講足一日都唔完

我們呢 D 精明的靚媽媽除了交流育兒心得
當然順便交換一吓著數情報 ...
朋友的 3 歲囡囡一直都是美贊臣 Enfinitas 的忠粉
她同我們推介美贊臣的原生積分計劃 !!!
可以儲分換禮品,不但兼顧食玩買,連家居清潔都關顧埋 !

由即日起到 2017 年 3 月 31 日內憑指定經銷商買 Enfinitas 2 號或 3 號
將收據 upload 到 Enfinitas 網站登記參加積分計劃,咁就可以 HK$1 當 1 分
輕輕鬆鬆就可以儲夠積分換取以下豐富的禮品 !!!


嘩 !!!
連 dyson 無線吸塵機都有呀 !!! 真是好吸引喎 !!!
如果十年前都有積分計劃可以換禮品就好啦 !!!
儲積分換嚟嘅禮品自用又得,用嚟送禮亦得 !!!
快點去美贊臣 Enfinitas 網站登記儲積分喇 !!!!
www.mjrewards.com.hk/enfinitas


#美贊臣Enfinitas #原生積分禮賞 #InspiredbyMoms
#原生營養源自母愛 #潮媽必儲
#識儲一定儲原生積分禮賞 #儲分無難度
#做個精明媽咪養個精靈BB #有分儲唔係唔去儲呀


** 資料由品牌提供

** 以上分享是以我的喜好、感受和情況作出分享及感受,一試 / 合用與否請自行決定

沒有留言 :

張貼留言

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

我的大魔怪‧小公主

我的小魔怪‧小王子