UA-44988812-1

My favorite post ~ 親子郊遊樂 ... 點滴揹水行2012 @山頂

2009年6月19日 星期五

Yummy 西柚雪糕

之前在 7 仔見到呢杯新野 .... 西柚雪糕
 
淨睇已經好吸引, 大大個西柚, 仲要 97% fat free ...  梗係要買番杯看門口
 
 

好好味, 唔太甜 ... 仲有好多果肉
 
但我只係食左一啖咋
 
成杯雪糕比兩隻魔怪食哂
 
 

沒有留言 :

張貼留言

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

我的大魔怪‧小公主

我的小魔怪‧小王子