UA-44988812-1

My favorite post ~ 親子郊遊樂 ... 點滴揹水行2012 @山頂

2008年4月3日 星期四

士多啤梨星星餅

家姐有時都幾乖.

今日同佢行 supermarket, 我想買糖糖比佢食, 佢話 "屋企有啦, 唔好買", 本來相中的士多啤梨星星餅都唔買得, 同佢解釋好耐屋企冇餅餅比細佬食至買得.

一番屋企細佬已經發現呢包餅餅, 即刻開比佢試吓, 好香濃的士多啤梨味啱哂佢地. 

我呢張相要引開為食細佬至可以順利完成, 因為我一放粒餅係地下, 就比細佬食左, 佢 D 動作快到呢.......

沒有留言 :

張貼留言

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

我的大魔怪‧小公主

我的小魔怪‧小王子