UA-44988812-1

My favorite post ~ 親子郊遊樂 ... 點滴揹水行2012 @山頂

2008年1月5日 星期六

靚靚 限定米奇片片

有人話養育一個小朋友要 400萬,我同意 ka, 奶粉, 尿片及供書教學等 . .......
今日又去左供款, 即係幫 2 隻魔怪入貨, 買左尿片及食物, 今次隻米奇片係限定版仲有埋米妮....好靚呀.....但 $$ 一樣, 冇貴到喎

沒有留言 :

張貼留言

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

我的大魔怪‧小公主

我的小魔怪‧小王子